Tarkastukset

NDT-tarkastukset

 • Visuaalinen tarkastus (VT)
 • Tunkeumanestetarkastus (PT)
 • Magneettijauhetarkastus (MT)
 • Ultraäänitarkastus (UT)
 • Vaiheistettu UT-tarkastus (PAUT)
 • Radiografinen tarkastus (RT)
 • Digitaalinen RT-tarkastus (DRT)
 • Pyörrevirtatarkastus (ET)
 • Imulaatikkotarkastus
 • Pinnoitepaksuusmittaus
 • Drone-tarkastukset

Lisäksi tarjoamme NDT-töiden suunnittelua, koordinointia, työnjohtoa sekä tarkastuskohteiden puhdistuksia.


Laitosten tarkastukset sekä kunnonselvitykset

 • Kattilatarkastukset
 • Haihduttamotarkastukset
 • Keittämötarkastukset
 • Putkistojen tarkastukset
 • Laitosten tarkastus- ja dokumentointijärjestelmät
 • Jäljennetarkastus
 • Kovuusmittaus (HT)
 • Tarkastuskohteiden puhdistus
  • hionta
  • höyrypesu
  • hiekkapuhallus
 • QC/QA -valvonta
 • HSEQ-valvonta
 • Asennusvalvonta
 • Asiantuntijapalvelut