Henkilöt | Punkaharjun konttori

Jorma Koivumäki

  • NDT-tarkastaja
  • +358400647588
  • jorma.koivumaki@ndt-inspection.fi

Lasse Albrecht (Imatra)

  • NDT-tarkastaja
  • +358400252202

Anne Albrecht (Imatra)

  • NDT-tarkastaja
  • +358456309296