NDT tarkastus

Bad results are good results

Tarkastusmenetelmät

Radiografinen tarkastus

Radiografinen tarkastus (RT) yleisemmin röntgenkuvaus. Volumetrinen tarkastusmenetelmä, jolla tarkastamme mm. metallirakenteiden ja hitsaussaumojen virheettömyyttä. Työntekijämme ovat asianmukaisesti suorittaneet vaadittavat pätevyydet ja ovat röntgenkuvausten ammattilaisia.

Magneettijauhetarkastus

Magneettijauhetarkastus (MT) kuuluu pintatarkastusmenetelmiin, joilla voidaan havaita ferromagneettisten kappaleiden pintaan aukevia tai aivan pinnanläheisyydessä olevia epäjatkuvuuskohtia. Magneettijauhetarkastuksessa pyritään havaitsemaan myös terävien reunojen, lovien ja äkkinäisten poikkipintamuutosten synnyttämät vuotokentät.

Ultraäänitarkastus

Ultraäänitarkastus (UT). Volumetrinen tarkastusmenetelmä, jota käytämme mm. materiaalien paksuusmittauksissa, hitsausvirheiden, säröjen, liitosvikojen ja sulkeumien etsimisessä rakenteista ja hitseistä. Osalla työntekijöistämme on vuosikymmenien kokemus ultraäänitarkastuksista.

Tunkeumanestetarkastus

Tunkeumanestetarkastus (PT) on pintatarkastusmenetelmä jota käytetään pintaan asti avautuvien vikojen, kuten säröjen, huokosten, liitosvikojen, vuotokohtien ja muiden epäjatkuvuuskohtien havaitsemiseen myös ei-magneettisissa kappaleissa. Pintatarkastuksia suorittavat työntekijämme ovat tietotaidoiltaan alansa ammattilaisia.

Visuaalinen tarkastus

Visuaalinentarkastus (VT) eli silmämääräinen tarkastus on menetelmänä kokemusta arvostava. Hitsausvirheiden nopea ja tarkka arviointi on ensisijaisen tärkeä tarkastajan kyky joka kasvaa vain kokemuksen myötä.

LFET

Low Frequency Eddy-current Testing (LFET). Yrityksemme pyrkii kehittymään henkilökohtaisen osaamisen lisäksi myös asiakkaalle tarjottavien tarkastuspalveluiden osalta. LFET on yksi mahdollisista tulevaisuuden tarkastusmuodoista joilla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parempaa palvelua.